O nás

Cílem Centra papírových modelů (CPM) je popularizace papírového modelářství v ČR i v zahraničí. CPM se organizačně podílí na zajištění některých soutěží a některých výstav papírových modelů, spolupracuje s některými autory a některými výrobci některých papírových modelů a sporadicky i s časopisem ABC.

Historie

Centrum papírových modelů vzniklo z iniciativy několika málo nadšenců, kteří se obdivovali dokonalým konstrukcím z tak jednoduchého a přirozeného materiálu, jakým papír bezpochyby je. CPM bylo založeno v r. 2000 jako občanské sdružení se sídlem v Neratovicích. Jsou v něm však zastoupeni členové z celých Čech a Moravy. Vznik centra byl motivován snahou o propagaci papírových modelů, jako plnohodnotného modelářského odvětví a navrácení pověsti českých "papíráků" do povědomí modelářské veřejnosti, podobně jako je to u lodních či plastikových modelářských odvětví. Tím se také daří podnítit soutěživost dětí a doufáme tedy, že se zvýší zájem o tuto modelářskou skupinu.

Součástí CPM jsou Kluby centra papírových modelů (KCPM), které jsou startovní čarou pro vytváření členské základny. Zde jsou podchycováni mladí zájemci o modelářství, kteří mají chuť se svou prací pochlubit a také se chtějí něco nového naučit. Členství v Centru papírových modelů však není podmíněno členstvím v Klubu CPM a obráceně, na schůzky klubu mohou chodit i nečlenové, kteří jsou však připraveni o některé členské výhody (slevy vystřihovánek, členské modely, slevy na výstavách, atp.).

Mnozí členové CPM jsou dnes aktivní rozhodčí, kteří se podílejí na tvorbě soutěžních pravidel a pořádají také soutěže zařazené do celostátního poháru. Daří se nám také úzce spolupracovat s autory vystřihovánek nejen v klubových regionech, ale i s autory v celé republice. Ti se také v mnoha případech podílí na činnosti CPM i KCPM.